Informace

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TOVÁRNÍ 39 BEROUN

IČ: 01582984, se sídlem Beroun-Město, Tovární 39, PSČ 26601

 

 

POZVÁNKA

na shromáždění vlastníků jednotek konané v salonku Hotelu na Ostrově

Dne 9.5. 2018 od 18:00 Hodin

 

 

V Berouně, dne 24.4.2018                                                                                                                                        MUDr. D. Pěničková

                                                                                                                                                                             předseda výboru SVJ

 

Oznámení

Oznámení 

 

Od pondělí 26.03.2018 do 28.03.2018

Bude v našem domě Tovární 39, prováděna výměna vodoměrů na SV+TV.

 

Pondělí 26.03.2018                od 1p.  do 4p.

Úterý    27.03.2018                od 5p.   do 9p.

 Středa  28.03.2018                od 10p.  do 11p.

 

Výměna bude prováděna

 

Od 08:00 hodin  do 18:00 hodin

v případě nutnosti sjednejte si prosím náhradní termín u p. Vávry  608 395 615

Za výbor SVJ

Lenka Šrámková

 

SVJ T39 Beroun

PROJEDNÁNO NA SHROMÁŽDĚNÍ DNE 2.11.2016


Dle usnesení předchozích shromáždění SVJ probíhá placený úklid přízemí a vstupních prostor,výtahů,sklepů a 2x ročně mytí oken společných prostor.

 

Na členy společenství - vlastníky a nájemce bytů.

Zbývá pouze úklid chodbiček ( společné pro 3 byty ), společných prostor na patře před výtahy a schodiště do dalšího patra (společné pro 6 bytů )

 

Tyto prostory však někteří uživatelé neuklízí, čímž porušují nejen povinnosti člena SVJ, ale jejich chování je vůči ostatním neseriozní.

Je třeba tuto svojí povinnost řádně plnit a v případě, že to není možné ( ať už z časových nebo zdravotních důvodů ), je třeba, aby vlastník jednotky tento úklid zajistil na svoje náklady ( je možné se domluvit třeba se sousedem ).

 

Tuto povinnost mají i vlastníci, kteří svůj byt řádně neužívají nebo pronajímají.

 

11.únor 2017
 

Aplikace přípravku

Výbor SVJ 

Žádáme vlastníky a nájemce bytů, aby ve společných prostorách, našeho domu Tovární39

Udržovali čistotu  !!!

Domácí zvířata aby nenechávali močit na dlažbě....

Zavedla se pravidelná aplikace.

Repelentního přípravku ve formě postřiku k přímému použití zabraňující znečišťování psy a kočkami na nežádoucích místech.

SVJ T39 Beroun
16.řijen 2015

 

Upozornění

Výbor SVJ  

Žádáme vlastníky a nájemce bytů, aby ve společném prostoru, našeho domu Tovární 39

(kočárkárna, sklepy, sušárny atd.) negarážovali motorky, skútry, kanystry PH.

Tyto prostory nejsou k tomuto účelu určeny.

 Děkujeme            

                                    Lenka Šrámková

                                                                     Místopředsedkyně výboru                                                                                                                                    

 

Elektrikářské práce

Pan Svatoš Josef  

9. patro

Případné závady napište na lístek a vhoďte do schránky

nebo na e-mail Našeho domu

Provádí i výměnu štítků se jménem na zvoncích v přízemí       

Dle potřeby nájemníků a Vlastníků

SVJ T39 Beroun 

29.prosinec 2016

 
 
 
 
TOPlist