Budou ve vašem domě prováděny

ODEČTY VODOMĚRŮ

 

Dne:                   27.6.2018 29.6.2018

 

Upozorňujeme uživatele bytů, že jsou povinni umožnit odečítači přístup k vodoměrům.

     a jejich kontrolu.

 

Pouze výjímečně je možno stavy nahlásit vašemu odečítači dodatečně, odečet lístek

 

 

Odečítač:    Petr Foltýn

Kontakt:     +420 776 642 726

 

 

 

 

Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo ovlivní, činí

v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2

podlahové plochy zúčtovací jednotky / dle vyhl. č. 372/2001 sb./...

 

 

14.červen 2018
 


Odečty vodoměrů

2x ročně,

vždy k

30.6 a 31.12

Odsouhlasené na shromáždění

SVJ T39 Beroun

2.leden.2017

 

Anketa

Vodoměry: Co je pro Vás výhodné...

Přítomen odečitač
64%
Odečet lístek
36%
Počet hlasů: 97
 
 
 
TOPlist