Domovní Řád

 

 

Domovní Řád SVJ a DS

Tovární 39 Beroun vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla.

Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byla budova řádně užívána a udržována na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jejímu poškozování a znehodnocování.

Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání budovy a snižovat náklady při její údržbě a opravách.

Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, Tovární 39 Beroun tzn. pro vlastníky jednotek a členy jejich domácností, pro jejich nájemníky a pro všechny osoby, jimž vlastník jednotky umožní vstup do budovy.

(Dále jen „uživatel jednotky")

 

 

UDRŽUJTE POŘÁDEK!!!

 

Bezdůvodné poškozování společného majetku je trestné!!!

Náklady na opravy jsou vysoké a zaplatíme to Všichni Nájemníci z našich peněz s FONDU OPRAV měsíční částka už je tak dosti vysoká.

A zvýšení ceny měsíčně do FONDU OPRAV nechceme SNAD NIKDO !!!

 

Děkujeme SVJ T39 Beroun

 

 
 
 
 
TOPlist